Είναι ο αντίστοιχος;

Είναι ο/η ο αντίστοιχος άλλος/η;;;
Scroll to top