Σχης Θεόδωρος Τσέτσος: Λυπήσου με

Ένα άσμα του γνωστού συνταγματάρχη για την γνωστή καψούρα του με τον Βούδα της πολιτικής
Scroll to top